Välkommen till Storgatan 21 !
Här är Mitt hus, klicka på dörrar och fönster för att komma in och se hur Jag bor.


Storgatan 21 Huvudingången Fönstret till hobbyrummet Vardagsrummets ena fönster Vardagsrummets andra fönster Gamla butiksingången Emmelies rum Vinden Källaren Garaget Baksidan

Om du förväntat dig att se något helt annat här än denna sida, kontakta vänligen administratören för den webbserver du försöker komma i kontakt med. (Försök att skicka ett brev till webmastern.)

Best viewed in 1024x768, 16bits color depth. Compatible with 4+.
©2002-2004 Pär Kettisen.
©2002-2004 Black sun MediaStudio.
All rights reserved.