Månbas Alphas avsnitt i kronologisk ordning år 2


År 2 har aldrig visats i Svensk Television, men jag kan avslöja att;

Serien ser helt annorlunda ut och har fått en annan rollbesättning. Professor Bergman, David Kano, Bob Mathias samt Paul Morrow har försvunnit, i stället har Maya och Tony Verdeschi tillkommit. Månbas Alpha har även fått en ansiktslyftning. Main Mission finns inte längre utan har byggts om till Command Center. Weapons Center har tillkommit för Alphas försvar, med kanoner på månens yta. Serien har även fått en helt annan signaturmelodi. Klimatet är inte så stelt mellan de olika figurerna. Det har även lagts ner mer tid åt speciella effekter i serien, högre tempo, mer action och det förekommer fler olika rymdvarelser "aliens". Dansk Television har däremot visat några avsnitt från år 2. Jag måste tyvärr på grund av utrymmesbrist hänvisa till den fantastiska sajten Space 1999 cyber museum för de som vill fördjupa sig i information om år 2.


Avsnitt

Titel / Signatur År 2

1 (25)

The Metamorph

2 (26)

The Exiles

3 (27)

One Moment of Humanity

4 (28)

All That Glisters

5 (29)

Journey to Where

6 (30)

The Taybor

7 (31)

Mark of Archanon

8 (32)

The Rules of Luton

9 (33)

Brian the Brain

10 (34)

New Adam, New Eve

11 (35)

Chrysalis ABC

12 (36)

Catacombs of the Moon

13 (37)

Seeds of Destruction

14 (38)

The Beta Cloud

15 (39)

A Matter of Balance

16 (40)

Space Warp

17 (41)

Bringers of Wonder part 1

18 (42)

Bringers of Wonder part 2

19 (43)

Lambda Factor

20 (44)

Seance Spectre

21 (45)

Dorzac

22 (46)

Devil's Planet

23 (47)

The Immunity Syndrome

24 (48)

The Dorcons


Efter kontakter med SVT, TV 3, TV 4, Femman och ZTV har jag fått veta att inga planer finns att sända vare sig år 1 eller år 2 !!!
Dock finns det hopp för entusiaster - Det finns en SF bokhandel i Stockholm som saluför DVD - däribland hela sässongen från år 2. Klicka nedan för att se vad dom har.