Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet
Förre sjukvårdsdirektören Anders Kettisen, Älvdalen, Dalarna, har avlidigt i en ålder av 70 år.Han var uppvuxen i Kumla, dit hans föräldrar flyttade 1927. Åren 1978-81 var han sjukhusdirektör i Simrishamn för det sjukvårdsdistrikt, som omfattar Simrishamns och Tommelilla kommuner. Anders Kettisen tog studenten i Karlstad 1953 och avlade socionomexamen på Stockholms universitet 1958. Tio år senare påbörjade han en 30-årig karriär inom olika sjukvårdsdistrikt i mellersta och södra Sverige, varvid Västerås blev första anhalten. Efter Simrishamn följde Göteborg och därefter Malmö. De sista åtta åren före sjukpensionering 1993 arbetade han i Karlstad. Paralellt med karriären studerade Anders Kettisen management i Stockholm, studier som avslutades i USA och Kanada, i Silicon Valley, Seattle och Vancouver, och med examen i San Fransisco. Efter sin pensionering flyttade Kettisen till fädernesgården, Kettis, i Månstad (Månsta). Hans närmaste är sönerna Pär, med sambo Marguerite (Marguerithe) Persson, Malmö och Johan, Malmö samt systern.

Ur Skånska Dagbladet 2002-06-28.
Återgivet av P. Kettisen

Tillbaka.