Ystads Allehanda

Sydsvenska Dagbladet snällposten
DÖDSFALL
Anders Kettisen, Mönstad (Månsta)
Förre sjukvårdsdirektören Anders Kettisen, Mönstad, Älvdalen, 70 år, har avlidigt. Hans närmaste är sönerna Pär och Johan samt systern Hjördis i Kumla. Anders Kettisen var född och uppvuxen i Kumla, dit hans föräldrar flyttade 1927. Han tog studenten i Karlstad 1953, avlade sammhällsvetenskaplig grundexamen vid Stockholms universitet och socionomexamen 1958. Tio år senare påbörjade han en trettioårig karriär som sjukvårdsdirektör i Västerås. Denna fortsatte inom olika sjukvårdsdistrikt, huvudsakligen i mellersta och södra Sverige, Österlen, Göteborg, Malmö och de sista åtta åren i Karlstad. Samtidigt med karriären studerade Anders Kettisen management i Stockholm. Dessa studier avslutades i USA och Kanada, Silicon Valley, Seattle, Vancouver, examen i San Fransisco. Efter sin pensionering flyttade han till sin fädernesgård, Kettis, MÖnsta i Älvdalen, där han bodde till sin bortgång.

Ur Sydsvenska Dagbladet snällposten 2002-06-27.
Återgivet av P. Kettisen

Tillbaka.