Ystads Allehanda

Ystads Allehanda
Förre sjukvårdsdirektören Anders Kettisen, Älvdalen, Dalarna har avlidigt i en ålder av 70 år. Han var född och uppvuxen i Kumla, dit hans föräldrar flyttade 1927. Åren 1978-81 var han sjukhusdirektör i Simrishamn för det sjukvårdsdistrikt, som omfattar Simrishamns och Tommelilla kommuner. Till Simrishamn kom han närmast från Västerås och tillträdde vid flyttningen hösten 1981 en tjänst som biträdande sjukvårdsdirektör i Göteborg. Under sin tid i Simrishamn blev Kettisen omskriven då han under en vecka hösten 1980 "pryade" som sjukvårdsbiträde. Före sin avflyttning hann han också med att känna på arbetspulsen vid akuten och på medicinkliniken. Anders Kettisen tog studenten i Karlstad 1953 och avlade socionomexamen på Stockholms universitetet 1958. Tio år senare påbörjade han en 30-årig inom olika sjukvårdsdistrikt i mellersta och södra Sverige, varvid Västerås blev första anhalten. Efter Simrishamn följde alltså Göteborg och därefter Malmö. De sista åtta åren före sjukpensionering 1993 arbetade han i Karlstad. Paralellt med karriären studerade Anders Kettisen management i Stockholm, studier som avslutades i USA och Kanada, i Silicon Valley, Seattle och Vancouver, och med examen i San Fransisco. Efter sin pensionering flyttade Kettisen till fädernesgården, Kettis, i Månsta. Hans närmaste är sönerna Pär, med sambo Marguerithe Persson, Malmö, och Johan, Malmö, samt systern Hjördis Skoghäll, Kumla.

Ur Ystads Allehanda 2002-06-27.
Återgivet av P. Kettisen

Tillbaka.