Efter renovering och tillbyggnad

Framsidan efter renovering och tillbyggnad
Baksidan efter renovering och tillbyggnad

2002-07-05

Baksidan utsikten från verandan
Baksidan efter tillbyggnad
Baksidan efter tillbyggnad
Baksidan efter tillbyggnad
Framsidan 2002
Framsidans insida 2002